Apie mus

UAB „LEXIN auditas“ vienija kompetentingų audito, teisės ir projektų rengimo profesionalų komandą. Įmonė teikia audito ir kitas su auditu susijusias paslaugas, teisines paslaugas, finansų ir verslo konsultacijas, taip pat ES lėšomis finansuojamų projektų audito ir projektų rengimo bei administravimo paslaugas. Siekiame savo klientams būti pagalbininkais vystant verslą, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, sprendžiant iškilusius teisinius iššūkius.

Mūsų ekspertai

Auditorė Alina Martinkienė

„Turiu ekonomikos magistro laipsnį, audito srityje dirbu nuo 2006 m., o nuo 2010 m. esu atestuota auditorė ir UAB „LEXIN auditas“ vadovė. Mano praktikos sritys –auditas, projektų valdymas, apskaitos ir mokesčių konsultacijos. Nuo 2011 m. taip pat dirbu kredito įstaigos vidaus audito tarnybos vadove. Savo klientams teikiu paslaugas, lietuvių ir anglų kalbomis, laikantis audito standartų bei buhalterių profesionalų etikos kodekso. Mano moto – visada yra daugiau nei vienas sprendimas.”

Teisininkė Lorena Paškūnaitė

„2012 m. įgijau teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete. Užsiimu teisine praktika nuo 2010 m. Turiu ilgametę patirtį įmonių bankroto, likvidavimo, reorganizavimo, įmonių steigimo, sutarčių rengimo, statybos rangos, darbo teisinių santykių ir konsultacijų srityse. 2014 m. buvau išrinkta kredito įstaigos stebėtojų tarybos pirmininke. 2015 m. įgijau bankroto administratoriaus kvalifikaciją. Nuolatos tobulinu savo teisines žinias įvairiuose seminaruose, kursuose, konferencijose.”

Mūsų klientai

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2015 metais UAB „LEXIN auditas“ atliko 97 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių nepriklausomą patikrinimą. Patikrinimas atliktas sutartyje numatytais terminais, laikantis teisės aktų, atsakant į techninėje užduotyje pateiktus klausimus.

Zenonas Vaigauskas, pirmininkas
LR Vyriausioji rinkimų komisija

Profesionalumas, kompetencija, nuoširdus bendravimas, greiti sprendimo būdai ir atsakymai į klausimus – taip galiu apibūdinti bendravimą su šiuo paslaugų teikėju. Sėkmės!

Skaidrė Lakačauskienė
Vyriausioji specialistė
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
Anykščių rajono savivaldybės administracija

„Už UAB „Lexin auditas“ darbuotojų kompetenciją gali būti tikras 110 procentų, o UAB „LEXIN auditas“ teisininkės Lorenos Paškūnaitės darbo rezultatai pranoksta net pačius optimistiškiausius lūkesčius“  

Andrius Lickan, direktorius
UAB „ISS Baltic“

Kvalifikuoti, nuoširdūs ir paslaugūs bendrovės darbuotojai suteikė profesionalias, savalaikes paslaugas ir konsultacijas, todėl labai džiaugiamės pasirinkę UAB „LEXIN auditas“ atlikti audito paslaugas.

V. Šiaudykienė, vyriausioji buhalterė
Kėdainių socialinės globos namai

Bendradarbiavimas su UAB „Lexin auditas“ mums įrodė, kad Lietuvoje yra aukštos kokybės paslaugas teikiančių profesionalų, sugebančių taip atsakingai atlikti savo darbus. Ypatingai dėkojame teisininkei Lorenai Paškūnaitei už laiku teikiamą informaciją, nuolatines konsultacijas teisės klausimais, pagalbą sprendžiant įvairias situacijas, kruopštumą, atsakingumą, profesionalumą, geranorišką bendravimą. Tikimės ir toliau kartu su Jumis ieškoti originalių sprendimų. Sėkmės!

MB „Pastatų griovimas“
Administracija

Buvo labai malonu ir profesionalu bendradarbiauti su UAB "LEXIN auditas".  Aukšta auditorių  profesinė etika, reiklumas padėjo parengti ataskaitas, kurias vertino Jungtinis sekretoriatas Rygoje. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLIV-237 "Jungtinis edukacinis ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje"  turi svarbią išliekamąją vertę tiek ugdymui, tiek kultūriniam jaunuomenės auklėjimui. Bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Saldus rajono Kalnu vidurine mokykla ir dabar aktyviai tęsiasi vykdant kultūrines edukacines programas.  Nuoširdi padėka auditorei  Alinai Martinkienei.

Laima Bartkuvienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui,
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
UAB „LEXIN auditas“ specialistai greitai ir kokybiškai parengė projekto paraišką pagal 2014-2020 metų Kaimo plėtros programos priemonę „Parama smulkiems ūkiams“. NMA projektas buvo įvertintas teigiamai ir man skirta parama. Dėkoju!

Mindaugas Birantas, ūkininkas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendinusi Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną“ programos projektus, UAB „LEXIN auditas“ atliktų paslaugų kokybę vertina puikiai. Bendradarbiavimas su UAB „LEXIN auditas“ komanda buvo sklandus ir operatyvus, projektų auditas buvo atliktas pagal galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, laiku ir tinkamai užbaigtas. Suteiktos paslaugos pilnai patenkino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lūkesčius.

Dainora Dovidaitytė
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Investicijų ir miesto plėtros skyriaus vyr. Specialistė

UAB „LEXIN auditas“ pagal 2013-01-25 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 57/6 suteikė Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LT-PL/141 „Pasienio regiono cheminės - ekologinės apsaugos ir gelbėjimo vandenyje sistema“ audito paslaugas. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  išreiškia savo nuomonę apie suteiktų paslaugų kokybę: UAB “LEXIN auditas”  audito paslaugas atliko laiku ir profesionaliai. Kompetentingos darbuotojos puikiai  išmano audito darbą,  esant reikalui visada maloniai ir profesionaliai konsultavo projektų valdymo bei viešųjų pirkimų vykdymo klausimais. Apie šios įmonės suteiktas audito paslaugas norime palikti tik geriausią atsiliepimą.

Asta Kliučinskienė
Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Luokės bendruomenė patvirtina, kad UAB „LEXIN auditas“ suteikė kokybiškas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLIV-275 „Senųjų tradicijų puoselėjimas šiuolaikinėje visuomenėje“ audito paslaugas. UAB „LEXIN auditas“ kolektyvas reiklus, nepriekaištingai išmanantis ir labai kompetetingas savo profesinėje veikloje. Darbuotojai iki smulkmenų ir sumaniai įvertino minėto projekto viešųjų pirkimų medžiagą, kantriai ištaisė netikslumus bei klaidas. Tai puikūs savo profesijos žinovai. Tokioms įmonėms galima patikėti sudėtingiausias užduotis. Džiugu, kad šiai įmonei atstovauja aukšto intelekto Lietuvos jaunimas. Jiems „žalia šviesa“ ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, įgyvendinant strateginius projektus. Likome dėkingi už vertingas pastabas ir abipusį supratimą.

Luokės bendruomenės vardu,
pirmininkė Marytė Beleckienė

Mūsų kompetenciją patvirtina