Paslaugos

Mes Jums siūlome kompleksišką, operatyvų ir profesionalų versle kylančių rebusų sprendimą.

 • Auditorių teikiamos paslaugos
 • Teisininkų teikiamos paslaugos
  • Įmonių teisė
  • Darbo teisė
  • Statybų rangos teisė
  • Bankroto teisė
  • Sutarčių teisė
  • Procesinių dokumentų rengimas
  • Skolų išieškojimas
 • Projektų rengimo paslaugos

Asocijuotų asmenų kainodaros parengimas

Auditorių teikiamos paslaugos

Rengiame kontroliuojamųjų transakcijų kainodaros dokumentus, kurie parodo, ar mokesčių mokėtojas, nustatydamas transakcijų su asocijuotais asmenimis kainas, laikėsi ištiestosios rankos principo.

Užsisakyti dabar

Politinių kampanijų dalyvių patikrinimas

Auditorių teikiamos paslaugos

Politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių patikrinimas atliekamas vadovaujantis patvirtinta politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo technine užduotimi ir kitais aktualiais teisės aktais.

Užsisakyti dabar

Prašymų ir kt. dokumentų teisminiuose procesuose rengimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Procesinių dokumentų rengimas

Rengiame visų rūšių procesinius dokumentus visuose teismuose, visose instancijose.

Užsisakyti dabar

Apeliaciniai skundai, atskirieji skundai

Teisininkų teikiamos paslaugos > Procesinių dokumentų rengimas

Jeigu nesutinkate su pirmos instancijos sprendimu, nutartimi – padėsime Jums apeliacinėje instancijoje ir parengsime apeliacinius skundus, atskiruosius skundus.

Užsisakyti dabar

Ieškiniai, atsiliepimai, dublikai, triplikai

Teisininkų teikiamos paslaugos > Procesinių dokumentų rengimas

Rengiame ieškinius, dublikus, atsiliepimus, triplikus. Atstovaujame ieškovą ar atsakovą teisme, rengiame visus proceso šalių procesinius dokumentus.

Užsisakyti dabar

Konsultacijos skolų išieškojimo klausimais

Teisininkų teikiamos paslaugos > Skolų išieškojimas

Konsultuojame skolų išieškojimo iš skolininkų teisiniais klausimais, įvertiname skolininkų mokumą ir galimybes išieškoti iš skolininkų, padedame išieškoti skolas iš debitorių Lietuvoje ir užsienyje.

Užsisakyti dabar

Atstovavimas teisminiuose procesuose, mediacijose

Teisininkų teikiamos paslaugos > Skolų išieškojimas

Galime atstovauti Jus verslo derybose ar kilus ginčui. Taip pat galime Jus atstovauti mediacijose, ikiteisminiuose ginčuose, įvairiose institucijose, teisinėse procedūrose, teisminiuose procesuose.

Užsisakyti dabar

Raginimų, pretenzijų, teismo įsakymų rengimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Skolų išieškojimas

Padedame savo klientams atgauti skolas iš skolininkų. Rengiame visų rūšių dokumentus: pretenzijas, raginimus, teismo įsakymus, prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt.

Užsisakyti dabar

Konsultacijos visų rūšių sutarčių teisiniais klausimais

Teisininkų teikiamos paslaugos > Sutarčių teisė

Konsultuojame klientus sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo klausimais. Teikiame teisines išvadas ir rekomendacijas dėl sutarčių sąlygų.

Užsisakyti dabar

Visų rūšių sutarčių nutraukimas, keitimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Sutarčių teisė

Parengiame visus reikiamus dokumentus dėl sutarčių nutraukimo, keitimo, koregavimo. Atstovaujame klientą ginčuose dėl sutarčių sudarymo, keitimo, nutraukimo, netinkamo vykdymo.

Užsisakyti dabar

Visų rūšių sutarčių rengimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Sutarčių teisė

Rengiame visų rūšių sutartis, konsultuojame klientus sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo klausimais. Teikiame teisines išvadas ir rekomendacijas dėl sutarčių sąlygų.

Užsisakyti dabar

Kreditorių teisių atstovavimas bankroto bylose

Teisininkų teikiamos paslaugos > Bankroto teisė

Rengiame pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorinius reikalavimus, atstovaujame kreditorių skolininko bankroto byloje, kreditorių susirinkimuose.

Užsisakyti dabar

Bankroto bylos neteismine tvarka vykdymas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Bankroto teisė

Jeigu susidūrėte su nemokumu, įstatymo nustatytais atvejais, galime padėti Jums inicijuoti savo bankroto bylą neteismine tvarka ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Užsisakyti dabar

Užsakovų, rangovų, subrangovų teisių gynimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Statybų rangos teisė

Statybos procese iškyla daug nesutarimų tarp šalių, galime Jus atstovauti ir padėti apginti savo teises prieš užsakovą, rangovą, generalinį rangovą ar subrangovą. Rengiame pretenzijas, atstovaujame klientą teisminiuose procesuose.

Užsisakyti dabar

Statybos rangos, subrangos sutarčių rengimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Statybų rangos teisė

Rengiame profesionalias statybos rangos, subrangos sutartis, sutarčių pakeitimus, nutraukimus. Padedame derybose dėl sutarčių sudarymo. Konsultuojame statybos rangos sutarčių teisiniais klausimais.

Užsisakyti dabar

Darbdavio atstovavimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Darbo teisė

Konsultuojame darbdavius darbo teisės klausimais, rengiame visų rūšių darbo teisės dokumentus, rengiame darbuotojo įdarbinimo, atleidimo dokumentus, įsakymus, sprendimus, pranešimus, atstovaujame darbdavius darbo ginčuose.

Užsisakyti dabar

Darbuotojų atstovavimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Darbo teisė

Konsultuojame darbuotojus darbo teisės klausimais, rengiame pretenzijas, ieškinius dėl neteisėto atleidimo iš darbo, diskriminacijos, neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų darbuotojų interesus liečiančių klausimų.

Užsisakyti dabar

Individualių įmonių pertvarkymas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Įmonių teisė

Pertvarkome individualias įmones į uždarąsias akcines bendroves. Atliekame visus reikalingus veiksmus ir parengiame visus dokumentus, galime atstovauti klientą notarų biure ir VĮ „Registrų centras“.

Užsisakyti dabar

Likvidavimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Įmonių teisė

Atliekame įmonių likvidavimo procedūrą ne teismine tvarka. Parengiame visus reikiamus dokumentus, atstovaujame visose institucijose ir atliekame visus būtinus veiksmus dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Užsisakyti dabar

Konsultacijos bankroto teisės klausimais

Teisininkų teikiamos paslaugos > Bankroto teisė

Rengiame pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, atstovaujame kreditorius bankroto ar restruktūrizavimo procese, teikiame konsultacijas visais fizinių asmenų ir įmonių bankroto klausimais.

Užsisakyti dabar

Konsultacijos statybų rangos teisiniais klausimais

Teisininkų teikiamos paslaugos > Statybų rangos teisė

Atstovaujame užsakovus, rangovus ir subrangovus statybų procese, rengiame statybų rangos sutartis, pretenzijas, defektinius aktus, teikiame konsultacijas ir atstovaujame teismuose.

Užsisakyti dabar

Darbo sutarčių rengimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Darbo teisė

Rengiame visų rūšių sutartis (darbo sutartis, kolektyvines sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, konfidencialumo sutartis, nekonkuravimo susitarimus ir kt.), konsultuojame klientus sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo klausimais.

Užsisakyti dabar

Reorganizavimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Įmonių teisė

Konsultuojame įmonių reorganizavimo (sujungimo, prijungimo, atskyrimo) klausimais, rengiame reorganizavimo sąlygas, parengiame visus reikalingus dokumentus, atstovaujame klientą notarų biure ir VĮ „Registrų centras“.

Užsisakyti dabar

Konsultacija projektų rengimo, įgyvendinimo klausimais

Projektų rengimo paslaugos

Konsultuojame klientus visais ES fondų paramos gavimo klausimais.

Užsisakyti dabar

Verslo plano parengimas bankui

Projektų rengimo paslaugos

Rengiame verslo planus ir investicinius projektus paskolai gauti iš Lietuvos ir užsienio bankų bei kitų programų ir finansavimo šaltinių.

Užsisakyti dabar

Įmonės steigimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Įmonių teisė

Konsultuojame juridinių asmenų steigimo klausimais, steigiame uždarąsias akcines bendroves, mažąsias bendrijas, asociacijas, individualias įmones ir kitus juridinius asmenis, atstovaujame klientą notarų biure ir VĮ "Registrų centras".

Užsisakyti dabar

Viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas

Projektų rengimo paslaugos

Viešųjų pirkimų konkursinės ir sutarčių dokumentacijos parengimas, pirkimo procedūros  įvykdymas.

Užsisakyti dabar

Sutartos finansinės procedūros

Auditorių teikiamos paslaugos
Atliekame konkrečias sutartas finansines procedūras, reikalingas būtent Jūsų verslui (finansinių ataskaitų peržvalgos, revizija, dalyvavimas inventorizacijoje, vidaus auditas, reorganizavimo sąlygų auditas, mokesčių apskaičiavimas ir kt.).  
Užsisakyti dabar

Įstatų keitimas

Teisininkų teikiamos paslaugos > Įmonių teisė

Rengiame ir keičiame įstatus visų teisinių formų juridiniams asmenims, paruošiame visus reikiamus dokumentus, padedame sušaukti akcininkų susirinkimus, atstovaujame klientą notarų biure ir VĮ „Registrų centras“.

Užsisakyti dabar

Projekto administravimas

Projektų rengimo paslaugos

Gavusiems ES paramą mūsų specialistai rengia projekto įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, bendradarbiauja su Įgyvendinančiąja institucija, įgyvendina pirkimų procedūras.

Užsisakyti dabar

Projekto parengimas

Projektų rengimo paslaugos

Projekto paraiškos ir verslo plano parengimas nuo koncepcijos sukūrimo iki finansavimo šaltinių suradimo.  Ateinate su idėja – išeinate su ES pinigais.

Užsisakyti dabar

Projekto auditas

Auditorių teikiamos paslaugos

Projekto išlaidų patikrinimas atliekamas nepriklausomo atestuoto auditoriaus, vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, tarptautiniu standartu dėl susijusių paslaugų (ISRS) 4400 bei TBF etikos kodeksu.

Užsisakyti dabar

Rekvizitai

Tel. 841 552 449
El. pašto adresas:
Įmonės kodas: 302552694
PVM mokėtojo kodas: LT100005670019
Tilžės g. 198, I aukštas, LT-76203 Šiauliai
AB Luminor bank A/S Nr. LT924010044200896066

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00 -12.45

Audito skyrius  –
Projektų rengimo skyrius –
Teisės skyrius  –