Darbo teisė

Darbo teisė iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti elementari teisės sritis apimanti darbdavio ir darbuotojo interesų atstovavimą, darbo sutarčių rengimą ar darbo santykių nutraukimą. Vis dėlto praktikoje darbo teisė pateikia platų spektrą problemų, kurioms išspręsti yra būtina profesionalų pagalba. 

Savo įmonėje teikiame tradicines darbo sutarčių rengimo, darbo sutarčių keitimo, nutraukimo paslaugas. Taip pat galime pasiūlyti nešabloniškų teisinių dokumentų tokių, kaip darbuotojų nuomos sutarčių, susitarimų dėl nekonkuravimo, konfidencialumo sutarčių rengimo paslaugas. Teikiame konsultacijas darbuotojų nuotolinio darbo, komandiruočių, darbuotojų materialinės atsakomybės, pravaikštų, prastovų, kompensacijų už mokymąsi ir kitais kasdienėje veikloje iškylančiais klausimais. 

Savo klientams galime palengvinti vadovavimą įmonei ir parengti vadovavimo sutartį, vidinius įmonės dokumentus bei įvairias tvarkas, direktoriaus įsakymus, valdymo organų sprendimus. Teikiame konsultacijas vadovų paskyrimo ar atleidimo klausimais. Atstovaujame darbdavių interesus darbo ginčuose, derybose su darbuotojais, darbuotojų atstovais. 

Mūsų įmonės specialistų patirtis ir kvalifikacija gali pasitarnauti ir darbuotojams. Atstovaujame darbuotojų interesus darbo ginčuose, konsultuojame įvairiais darbo teisės klausimais. 

Sparčiai populiarėjant darbuotojų nuomai, galime parengti laikinojo įdarbinimo sutartis, padėti įgyti klientams laikinojo įdarbinimo įmonės statusą, teikti paraiškas bei ataskaitas, rengti darbuotojų nuomos sutartis ar teikti konsultacijas visais su darbo teise susijusiais klausimais. 

Darbdavio atstovavimas

Tam, kad nepasimestumėte ir tinkamai įgyvendintumėte savo pareigas bei efektyviai pasinaudotumėte numatytomis teisėmis Jums reikalingi darbo teisės advokatai ar teisininkai.

Plačiau

Darbuotojo atstovavimas

Mūsų įmonė konsultuoja ir darbuotojus įvairiais teisiniais klausimais tiek prieš sudarant darbo sutartį, tiek jos vykdymo eigoje, tiek nutraukus darbo sutartį.

Plačiau

Darbo sutarčių rengimas

Mes galime pasiūlyti Jums parengti bet kurios rūšies darbo sutartį, darbo sutarties pakeitimą ar bet kurį papildomą susitarimą, reikalingą darbo santykiams.

Plačiau