ES ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamų projektų auditas

UAB „LEXIN auditas“ teikia audito paslaugas Jūsų įgyvendinamam projektui. UAB „LEXIN auditas“ specialistai turi ilgametės darbo patirties atliekant įvairių programų auditus, todėl savo žinias ir patirtį norime pasiūlyti Jums.

Užsakyti paslaugą

Pagrindinės paslaugos

Projekto auditas

Projekto išlaidų patikrinimas atliekamas nepriklausomo atestuoto auditoriaus, vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, tarptautiniu standartu dėl susijusių paslaugų (ISRS) 4400 bei TBF etikos kodeksu.

Projekto parengimas

Projekto paraiškos ir verslo plano parengimas nuo koncepcijos sukūrimo iki finansavimo šaltinių suradimo. Ateinate su idėja – išeinate su ES pinigais.

Verslo teisė

Visapusiška teisinė pagalba verslo subjektams. Galime išspręsti bet kurį teisinį rebusą ir už Jus atlikti visus teisinius veiksmus.

Kiekvienas Jūsų klausimas mums yra svarbus, kurį padėsime išspręsti maksimaliai taupydami Jūsų laiką

Nauda

Greitas ir
patikimas sprendimas

Įsigilinimas

Maksimalus užklausos išanalizavimas

Sprendimas

Sudėtingiausių užduočių sprendimas per itin trumpą laiką

Edukacija

Teikiame profesionalias konsultacijas savo klientams

Mūsų klientai