Greita, Patikima, Kokybiška

UAB „LEXIN auditas“ vienija kompetentingų audito, teisės ir projektų rengimo profesionalų komandą. Įmonė teikia ES ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamų projektų audito ir kitas su auditu susijusias paslaugas, teisines paslaugas, finansų ir verslo konsultacijas, taip pat projektų rengimo bei administravimo paslaugas. Siekiame savo klientams būti pagalbininkais vystant verslą, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, sprendžiant iškilusius teisinius iššūkius.

 

Atliekant projekto auditą, UAB „LEXIN auditas“ įsipareigoja konsultuoti projekto vykdytoją projekto finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, ataskaitų užpildymo ir kitais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Ekspertai

Auditorė Alina Martinkienė, projektų auditas Šiauliuose, geras auditorius, audito paslaugos Šiauliuose, kainodaros parengimas, asocijuotų asmenų kainodaros rengimas

Alina Martinkienė

Atestuota auditorė

Ekonomikos magistrė, darbas audito srityje nuo 2006 m., nuo 2010 m. atestuota auditorė ir UAB „LEXIN auditas“ vadovė. Praktikos sritys – projektų auditas, asocijuotų sandorių kainodaros dokumentacijos rengimas, politinės kampanijos dalyvių patikrinimas, kitos susijusios paslaugos.
Lorena Paškūnaitė

Lorena Paškūnaitė-Lickan

Teisininkė

2012 m. įgytas teisės magistro laipsnis Vilniaus universitete, nuo 2019 m. ekonomikos magistrė. Teisinė praktika nuo 2010 m. Patirtis įmonių bankroto, likvidavimo, reorganizavimo, įmonių steigimo, sutarčių rengimo, statybos rangos, darbo teisinių santykių ir konsultacijų srityse. 2015 m. įgyta bankroto administratoriaus kvalifikacija.
Jūratė Matuliavičienė

Jūratė Matulevičienė

Atestuota auditorė

Ekonomikos magistrė, darbas audito srityje nuo 2012 m., 2019 metais įgyta atestuoto auditoriaus kvalifikacija. Specializacija – projektų auditai, asocijuotų sandorių kainodaros dokumentacijos rengimas.

Mūsų klientai

Serifikatai

Atsiliepimai

Kvalifikuoti, nuoširdūs ir paslaugūs bendrovės darbuotojai suteikė profesionalias, savalaikes paslaugas ir konsultacijas, todėl labai džiaugiamės pasirinkę UAB „LEXIN auditas“ atlikti audito paslaugas.

V. Šiaudykienė, vyriausioji buhalterėKėdainių socialinės globos namai

Bendradarbiavimas su UAB „Lexin auditas“ mums įrodė, kad Lietuvoje yra aukštos kokybės paslaugas teikiančių profesionalų, sugebančių taip atsakingai atlikti savo darbus. Ypatingai dėkojame teisininkei Lorenai Paškūnaitei už laiku teikiamą informaciją, nuolatines konsultacijas teisės klausimais, pagalbą sprendžiant įvairias situacijas, kruopštumą, atsakingumą, profesionalumą, geranorišką bendravimą. Tikimės ir toliau kartu su Jumis ieškoti originalių sprendimų. Sėkmės!

MB „Pastatų griovimas“Administracija

Buvo labai malonu ir profesionalu bendradarbiauti su UAB "LEXIN auditas". Aukšta auditorių profesinė etika, reiklumas padėjo parengti ataskaitas, kurias vertino Jungtinis sekretoriatas Rygoje. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLIV-237 "Jungtinis edukacinis ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje" turi svarbią išliekamąją vertę tiek ugdymui, tiek kultūriniam jaunuomenės auklėjimui. Bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Saldus rajono Kalnu vidurine mokykla ir dabar aktyviai tęsiasi vykdant kultūrines edukacines programas. Nuoširdi padėka auditorei Alinai Martinkienei.

Laima Bartkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymuiŽidikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

UAB „LEXIN auditas“ specialistai greitai ir kokybiškai parengė projekto paraišką pagal 2014-2020 metų Kaimo plėtros programos priemonę „Parama smulkiems ūkiams“. NMA projektas buvo įvertintas teigiamai ir man skirta parama. Dėkoju!

Mindaugas BirantasŪkininkas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendinusi Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną“ programos projektus, UAB „LEXIN auditas“ atliktų paslaugų kokybę vertina puikiai. Bendradarbiavimas su UAB „LEXIN auditas“ komanda buvo sklandus ir operatyvus, projektų auditas buvo atliktas pagal galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, laiku ir tinkamai užbaigtas. Suteiktos paslaugos pilnai patenkino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lūkesčius.

Dainora DovidaitytėŠiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir miesto plėtros skyriaus vyr. Specialistė

UAB „LEXIN auditas“ pagal 2013-01-25 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 57/6 suteikė Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LT-PL/141 „Pasienio regiono cheminės - ekologinės apsaugos ir gelbėjimo vandenyje sistema“ audito paslaugas. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba išreiškia savo nuomonę apie suteiktų paslaugų kokybę: UAB “LEXIN auditas” audito paslaugas atliko laiku ir profesionaliai. Kompetentingos darbuotojos puikiai išmano audito darbą, esant reikalui visada maloniai ir profesionaliai konsultavo projektų valdymo bei viešųjų pirkimų vykdymo klausimais. Apie šios įmonės suteiktas audito paslaugas norime palikti tik geriausią atsiliepimą.

Asta KliučinskienėAdministracinio skyriaus vyriausioji specialistė. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Luokės bendruomenė patvirtina, kad UAB „LEXIN auditas“ suteikė kokybiškas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLIV-275 „Senųjų tradicijų puoselėjimas šiuolaikinėje visuomenėje“ audito paslaugas. UAB „LEXIN auditas“ kolektyvas reiklus, nepriekaištingai išmanantis ir labai kompetetingas savo profesinėje veikloje. Darbuotojai iki smulkmenų ir sumaniai įvertino minėto projekto viešųjų pirkimų medžiagą, kantriai ištaisė netikslumus bei klaidas. Tai puikūs savo profesijos žinovai. Tokioms įmonėms galima patikėti sudėtingiausias užduotis. Džiugu, kad šiai įmonei atstovauja aukšto intelekto Lietuvos jaunimas. Jiems „žalia šviesa“ ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, įgyvendinant strateginius projektus. Likome dėkingi už vertingas pastabas ir abipusį supratimą.

Marytė Beleckienė, pirmininkėLuokės bendruomenės vardu

UAB „LEXIN auditas“ pagal 2012-02-22 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.1.6-12/15 suteikė projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, finansuojamo pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto lėšomis ir Užsakovo lėšomis, audito paslaugas. Užsakovas - UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras”. Sutartyje numatytos paslaugos buvo atliktos tinkamai ir laiku. Ačiū Jums už malonų bendradarbiavimą.

Edita Vaitkienė, Plėtros skyriaus vadovėUAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras